Laaja kuvaus järjestötiedosta ja sen hyödyntämisestä ilmestynyt!

Järjestötieto hyvinvointialueiden tietojohtamisessa on tänään 21.12.2021 ilmestynyt! Julkaisu on varsin kattava, 150-sivuinen kuvaus järjestöjen toiminnoista ja palveluista, järjestöjen ja hyvinvointialueiden yhdyspinnoista ja ennen kaikkea tietojohtamisen haasteista. Sosiaali- ja terveysministeriön nimeäminä selvityshenkilöinä ovat toimineet Terhi Auvinen ja Jorma Niemelä.

Lue loppuun

Sosiaalityön asiakkuussegmentoinnin perusta lainsäädännössä

Erityistä tukea tarvitsevien huomioimisella on poikkeuksellisen vankka lainsäädännöllinen pohja sosiaalityössä. Sosiaalihuoltolaki käsittelee useissa pykälissä erityistä tukea tarvitsevia asiakkaita, joiden oikeuksien turvaamiseen on sekä lupa että velvollisuus käyttää enemmän voimavaroja kuin muille, sanoi dosentti Jorma Niemelä Terveys ja talous -päivillä Tampere-talossa 14.12.2021. Hän luennoi asiakkuuksien segmentoinnista terveys- ja sosiaalipalveluissa yhdessä ylilääkäri Sari Mäkisen kanssa.

Lue loppuun

Järjestöistä valtionhallinnon jatke?

Miksi niin moni poliittinen päättäjä on valmis siirtämään järjestöjen rahoituksen momentiksi ministeriön talousarvioon? He eivät näe muutoksessa mitään ongelmaa – päinvastoin: pitävät ratkaisua hyvänä, kun järjestöjen rahoitus tulee päätettäväksi ”ihan niin kuin mikä tahansa muu menoerä”. Niinpä niin.

Olen yrittänyt huolellisesti kuunnella tätä keskustelua. Yritän avata kansalaisyhteiskunnan luonnetta.

Lue loppuun

Eduskunnan sote-valiokunnan mietintö tärkeä linjanveto järjestöjen puolesta

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus on hyväksytty eduskunnassa. Kannattaa kiinnittää huomiota, kuinka selkeästi eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta korosti järjestöjen toiminnan jatkuvuuden turvaamista uudistukselle ratkaisevassa mietinnössään.

Valiokunnan mukaan järjestöt ovat uudistuksen jälkeen niin kuntien kuin hyvinvointialueidenkin merkittävä yhteistyökumppani. Mietintö tunnistaa järjestöjen toiminnan monimuotoisuuden.

Lue loppuun

Järjestöviuhkan päivitys

Järjestöjen digitaalinen läsnäolo kansalaisten elämässä on lisääntynyt. Doktriinin kehittämästä sote-järjestöjen viuhkasta, pyrkimyksestä kokonaiskuvaukseen, on puuttunut tämä ulottuvuus.

Uudessa versiossa tämä on pyritty korjaamaan:

Kuvio on vapaasti käytettävissä monimuotoisen järjestötoiminnan esittelyyn.

Hallituksen linjaukset mahdollistaisivat kansalaisyhteiskuntapolitiikan rohkean päivityksen

Pääministeri Sanna Marinin hallituksen julkistama Hallituksen kestävyystiekartta nostaa kansalaisyhteiskunnan monin, hienoin tavoin esiin. Kun hallitusohjelmassakin on monia hyviä kansalaisyhteiskuntalinjauksia, olisi voinut jo odottaa rohkeampaa ja kokonaisvaltaisempaa uudistusta kestävyystiekartoissa tai puoliväliriihessä. Sillä olisi lunastettu lupauksia.

Lue loppuun

Perustetaan Suomen Samhall – mutta vain ohjausyksiköksi

Iisalmelaisen Toimi-Säätiön tiloja

Marinin hallitukselle on syytä antaa täysi tunnustus pyrkimyksistä osatyökykyisten työllistämiseen. Sipilän hallituksen Osatyökykyisille tie työelämään eli OTE-hanke viritti monia jo monia hankkeita ja prosesseja.

Yhtä mallia nyt on haettu Ruotsista, jossa suuri ja perinteikäs Samhall hoitaa osan osatyökykyisten työllistämistä. Mutta Suomessa ei ole viisasta perustaa samanlaista, koska meillä on jo toimiva työvalmennuksen ja työllistämisen ekosysteemi.

-Onko meillä todella varaa tähän kaikkeen? kysyy Marja Irjala.

Lue loppuun

Kansalaisyhteiskuntapolitiikkaa ei saa ajaa polkuriippuvuuden ansaan

Laatimassani Doktriinin muistiossa ehdotettiin kansalaisyhteiskuntapolitiikan laajaa remonttia, päivitystä tämän päivän haasteisiin.

Politiikan sisäpiireistä arvellaan, että nyt joudutaan vain valitsemaan Liikasen työryhmän vaihtoehdoista. Järjestöelämän huipultakaan ei uskota, että hallituksella olisi valmius tehdä laajempaa remonttia tässä vaiheessa. Niinpä pian ollaan polkuriippuvuuden ansassa.

Lue loppuun

Hyvinvointivaltio ja hyvinvointijärjestelmät tarvitsevat kansalaisyhteiskuntaa

Hyvinvointivaltio ja sen hyvinvointijärjestelmät tarvitsevat tuekseen – nyt ja sen tulevassa murroksessa – yhteisvastuuta, lähimmäisenrakkautta, sosiaalisuutta ja solidaarisuutta korostavan kansalaisyhteiskunnan.  Kysymys on kaikessa kansassa ja elävässä elämässä toteutuvasta huolenpidon ja yhteisvastuun kulttuurista – siis arvoista ja asenteista, sanoi Jorma Niemelä Tampereen yliopiston Kestävät hyvinvointijärjestelmät -tutkimusohjelman (Sustainable Welfare Systems, SWS) Pyöreän pöydän keskustelutilaisuudessa 1.2.2021.

Otsikkona oli Mitä tarkoitamme kestävyydellä hyvinvointijärjestelmien kontekstissa? Seuraavassa otteita ajatuksista.

Lue loppuun

Osaratkaisujen sijasta tarvittaisiin nyt koko kansalaisyhteiskuntapolitiikan remontti

Viisi ministeriötä, opetus- ja kulttuuriministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, sisäministeriö ja valtiovarainministeriö, asettivat ryhmän selvittämään miten rahapelitoiminnan tuottojen vähenemiseen varaudutaan tulevina vuosina. Erkki Liikasen johtama, arvovaltaisista henkilöistä koostuva työryhmä julkisti mietintönsä tänään. Tuloksena punnittuja ehdotuksia.

Mutta mitäpä, jos toimeksianto olisikin ollut toinen: Olisi pyydetty arvioimaan koko kansalaisyhteiskuntapolitiikkaa ja sen kehitystarpeita? Millainen mietintö olisi tullut tänään julkisuuteen? Yritän tehdä yhden mallin, yhden ehdotuksen.

Lue loppuun