Järjestöviuhkan päivitys

Järjestöjen digitaalinen läsnäolo kansalaisten elämässä on lisääntynyt. Doktriinin kehittämästä sote-järjestöjen viuhkasta, pyrkimyksestä kokonaiskuvaukseen, on puuttunut tämä ulottuvuus.

Uudessa versiossa tämä on pyritty korjaamaan:

Kuvio on vapaasti käytettävissä monimuotoisen järjestötoiminnan esittelyyn.