Laaja kuvaus järjestötiedosta ja sen hyödyntämisestä ilmestynyt!

Järjestötieto hyvinvointialueiden tietojohtamisessa on tänään 21.12.2021 ilmestynyt! Julkaisu on varsin kattava, 150-sivuinen kuvaus järjestöjen toiminnoista ja palveluista, järjestöjen ja hyvinvointialueiden yhdyspinnoista ja ennen kaikkea tietojohtamisen haasteista. Sosiaali- ja terveysministeriön nimeäminä selvityshenkilöinä ovat toimineet Terhi Auvinen ja Jorma Niemelä.

Hyvinvointialueita koskevassa lainsäädännössä ja sen perusteluissa järjestöjen tehtävät nähdään hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä, palveluiden tuottamisessa yksityisinä palvelutuottajina ja vaikuttamistoiminnassa erilaisten asiakasryhmien edustamisessa. Järjestöjen toiminnot ja palvelut nähdään osana palvelukokonaisuuksia.

Suomessa toimii noin 11 000 sosiaali- ja terveysalan järjestöä, joista vajaa 900 tuottaa luvan- tai ilmoituksenvaraisia palveluja. Jokaisella hyvinvointialueella toimii Helsingin ulkopuolella keskimäärin 400 potentiaalista järjestökumppania. Autonomiset ja yhteistyökykyiset kansalaisjärjestöt ovat hyvinvointialueille tärkeä voimavara silloin, kun niitä ei alisteta vain julkisten palveluiden jatkeiksi.

Hyvinvointialueiden johtaminen perustuu tiedolla johtamiseen. Järjestöistä kertyy tämän selvityksen mukaan oikeudellista rekisteritietoa, oikeutettua tilastotietoa ja osaamisperustaista näkemystietoa. Palveluketjuissa kahden ensin mainitun yhdyspinnalla kohtaa henkilötunnuksellinen rekisteritieto ja henkilötunnukseton osallistumistieto. Tietosuojakysymykset ja tiedonkeruun puutteet ratkaisemalla voidaan luoda resurssiviisas ja palveluohjaava sote-ekosysteemi.

Selvityksessä on kymmenen näkökulma- ja yhdeksäntoista toimenpidesuositusta hyte-työn syventämiseksi, yhteisötalouden tarkastelemiseksi ja käyttäjä- ja asiantuntijatiedon hyödyntämiseksi tiedon avulla.

Kaaviossa järjestötiedon generoitumisen malli (Niemelä & Auvinen 2021)

Kehittämisehdotukset on suunnattu järjestöille, hyvinvointialueille ja valtakunnalliselle sote-uudistuksen toimeenpanolle, josta vastuun kantavat lähinnä ministeriöt. Suositukset on esitetty kootusti selkeässä infograafissa.

Palaamme myöhemmin selvityksen keskeisimpiin teemoihin.