Sote-järjestöjen riskit kannattaa palastella

Synkkiä pilviä on nyt poikkeuksellisen paljon – niihin vain on etsittävä ratkaisuja.

Sosiaali- ja terveysalan järjestöillä on edessään paljon mittavia mahdollisuuksia. Silti lähivuosina edessä on useita riskejä, joiden taittamiseksi kannattaa nyt kaikkien – päättäjien, virkamiesten ja järjestöihmisten – yhdessä ponnistella.

Suomi, sen kansalaisten yhdessä rakentama hyvinvointivaltio ja kansalaiset tarvitsevat kansalaisyhteiskuntaa.

Lue loppuun

Kannattaisiko rakenteellisen sosiaalityön ja hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen voimavarat koota?

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa yritetään ajaa kaksilla raiteilla ihan samalle asemalle, samaan päämäärään. Jotta voimavaroja ei tuhlattaisi, rakenteellisen sosiaalityön ja hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen voimavarat tulisi yhdistää tai ainakin niveltää ne yhdeksi näkemykselliseksi ja tavoitteelliseksi kokonaisuudeksi.

Molemmat tarvitsevat monialaista ja monitoimijaista kehittämistyötä kaikilla hyvinvointialueilla ja paikallistasolla. Molemmat rikastuisivat toistensa osaamisesta.

Lue loppuun

Järjestöt ja niiden palvelutuotanto uudessa sote-lakipaketissa

PIKA-ANALYYSI – Tuore versio hallituksen esityksestä eduskunnalle hyvinvointialueiden perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sisältää yli 1400 sivua tekstiä, roimasti enemmän kuin edellinen maakuntaversio.

Lausuntokierroksella sote-pakettiin on tullut järjestöille muutamia tärkeitä uusia avauksia ja painotuksia.

Lyhyessä ajassa on vaikea tehdä täsmällistä vertailua kahden järkälemäisen dokumentin välillä. Siksi katson nyt vain sen, miltä uusi, lainsäädännön arviointineuvostolle 14. 10. lähtenyt luonnos näyttää järjestöjen kannalta ja miten järjestöjen tulisi nyt reagoida.

Lue loppuun

Jorma Niemelän uusin julkaisu: Palveluohjaavuus tulee nostaa koko järjestelmän perustaksi

Onko hyvä parhaan vihollinen? Palveluohjauksen kehittäminen on tärkeää, mutta sen varjolla saatetaan unohtaa se, että koko järjestelmän toiminnan ja tietojärjestelmien tulee olla palveluohjaavia.

Tätä tarkastellaan Jorma Niemelän uusimmassa julkaisussa Palveluohjaava sote-järjestelmä vai palveluohjaus – vai molemmat? Se on julkaistu Diak Puheenvuoro -sarjassa numerolla 32.

Lue loppuun

Sylvesterin päivän strategia – ja vähän Arvinkin!

Soteuudistus näyttää edistyvän rivakkaa vauhtia. Tarkoitus on, että sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut siirtyisivät 1.1.2023 sote-maakunnille. Se päivä on muuten aika pian!

Miten järjestöjen tulisi nyt varautua historiallisen suureen uudistukseen? Ehkäpä ensimmäiseksi kannattaa ottaa aikataulu esiin ja miettiä sitä katsellessa tarvittavat toimet.

Lue loppuun

SIB-väitös: Toiminnan ostamisen sijasta ostetaan tuloksia – tulevaisuutta?

Vaikuttavuusinvestoimiseen kuuluva sosiaalinen tulosrahoitus (Social Impact Bond, SIB) on rantautunut myös Suomeen ja käynnissä on useita hyvinvointihankkeita. Brittilähtöisen mallin soveltaminen on yhteydessä hyvinvointiyhteiskunnan hienovaraisiin muutoksiin, jotka voivat muuttaa järjestelmän rakennetta. Tiedot ilmenevät 14. elokuuta tarkastetusta Helsingin yliopiston väitöskirjasta.

Lue loppuun

”Inspiroiva kirjoitus” järjestöjen palvelutuotannosta

”Älä ole osa ongelmaa – ole osa ratkaisua. Tätä keskeistä järjestöjohtamisen viisautta kannattaa hyödyntää asemoitaessa järjestöjen palvelutuotantoa uudelle vuosikymmenelle”, kirjoittaa dosentti Jorma Niemelä laajassa artikkelissaan Järjestöjen palvelutuotannon maisema 2020. Sosiaalisessa mediassa kirjoitusta on luonnehdittu inspiroivaksi.

Lue loppuun