Mennyttä ja tulevaa

Luennoinnissa on siirrytty kokonaan etäluentoihin tilaajan järjestelmissä (Teams, Meet, Zoom, Adobe Connect, Skype). Näkymä toisen työtilan ikkunasta.

Jorma Niemelä on luennoinut ja luennoi mm. seuraavissa tapahtumissa syyskaudella 2019 sekä vuosina 2020 ja 2021:

2019

 • 27.8. Sosiaalityön varjot ja visiot – miten sosiaalityö tulisi organisoida sotessa? Osallistavan sosiaaliturvan kuntakokeilun seminaari, THL, Tampere.
 • 13.9. Inklusiivisen yhteiskunnan rakentaminen. Kehitysvamma-ala. (Kutsuseminaari)
 • 18.9. Identiteetin rakentuminen. Muuttuvat identiteetit – näkökulmia sosiaalialan kentältä -seminaari. Pyöröovesta ulos -hanke. Lahden Sininauha. – PERUTTU / SIIRRETTY
 • 23.9. Järjestöt sote-Suomea rakentamassa. Järjestöjen yhteistyörakenteet. KYT. Jyväskylä. https://www.kyt.fi/2019/08/26/jarjestojen-tuottamat-palvelut-hankinnat-ja-asiakkaan-hyva-selvityksen-julkistustilaisuus-23-9-2019/
 • 2.10. Kansalaisjärjestöt uutta sote-Suomea rakentamassa. Uudenmaan sote-järjestöjen tulevaisuusfoorumi.  Iiris-keskuksen Braille-sali (Marjaniementie 74, Helsinki).  https://kumaja.fi/tapahtuma/uudenmaan-sote-jarjestojen-tulevaisuusfoorumi/
 • 13.11. Osattomuus, arvottomuus, näköalattomuus  ja sosiaalityö. Löytävien seminaari. Fingerroosin säätiö. Turku.
 • 22.11. Pirkanmaan sairaanhoitopiiri. Tampere.
 • 28.11. Asiakaslähtöinen palvelupolkumalli tulevaisuuden sotekeskuksen lähtökohdaksi. Pohjois-Savon aluetyöverkoston tapaaminen. Kuopio.

2020

 • 10.1.2020 Kohti tulevaisuuden monialaista sote-keskusta – Miten toteuttaa sote-keskusuudistus aidosti myös sosiaalityön lähtökohdista? Maakunnallistuva aikuissosiaalityö. Kuntaliitto. Helsinki.
 • 3.2.2020 Ihminen, integraatio ja inkluusio – sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen avainsanat. Tulevaisuuden sote-keskusohjelman avajaistilaisuus. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.
 • 6.2.2020 Järjestelmä- ja talousymmärrys sosiaalityön haasteena. Luentoja erikoistumisopinnoissa. Itä-Suomen yliopisto. Kuopio.
 • 12.2.2020. Järjestöjen palvelutuotannon maisema 2020. Yhteiskehittämisfoorumi: Socialan toimintamalli ja palvelut järjestöjen yhteistyöhön. Soste.
 • 18.2.2020 Luottamushenkilöiden sparraus. TOIMI-säätiö. Iisalmi.
 • 19.2.2020 Kolmannen sektorin rooli nuorten palveluissa tulevaisuudessa.  TOIMI-säätiö / Spessu-hanke. Iisalmi.
 • 26.2.2020 Järjestöjen tuleva toimintaympäristö ja vaikuttava järjestötoiminta. Kunta-järjestötapaaminen. / Etsivän vanhustyön verkostokeskus, Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto Valli ry
 • 23.3.2020. Opetusta sosiaali- ja terveyspalvelujen ja kuntoutuksen toimintaympäristö -kurssilla . Tampereen yliopisto. – HOIDETTU VERKKO-OPETUKSENA
 • 1.4.2020 Asiakaslähtöinen palvelupolkumalli tulevaisuuden sotekeskuksen lähtökohdaksi. Järjestöt sote-Suomea rakentamassa  JärjestöSotehanke 113, Varsinais-Suomi. Kaarina. – TILAISUUS PERUUTETTU
 • 9.6. Järjestöjen palvelutuotannon sumuinen tulevaisuus 2020. KVPS:n johdon seminaari.
 • 16.6. Uusi sote-lakipaketti ja järjestöt. Katsaus Sociala Oy:n hallitukselle.
 • 27.8. Asiakkuuksien segmentointi teryveys- ja sosiaalipalveluissa, Sari Mäkinen ja Jorma Niemelä. Terveys ja talous -päivät. Tampere. —SIIRTYY VUODELLA!
 • 8.9. 2020 Järjestöjen palvelutuotannon maisema 2020. Socialan seminaari. Webinaari.
 • 9.9.2020. Järjestöjen palvelutuotannon tulevaisuus. Kotokartanosäätiön strategiaseminaari. Riihimäki.
 • 10.-11.9.2020  Järjestöjen palvelutoiminnan ja yhteiskunnallisten yritysten johtaminen. Tampereen yliopisto. – SIIRTYY VUODELLA!
 • 23.9.2020 Järjestöt sote-maakuntaa rakentamassa. Kaspistenollan päätösseminaari Pirkanmaalla. Tampere.
 • 7.10.2020 Ohjaava palvelu vai palveleva ohjaus – vai molemmat? PAKU-hankkeen koulutuksellinen työpaja. Jyväskylä. Koske, Jamk, Gradia.
 • 8.10.2020 Valmistautuminen sote-uudistukseen. Socialan webinaari.
 • 9.10.2020 Tiedetapahtuman näyttelyn avauspuhe Kihniön kirjastossa.
 • 16.10.2020 Kansalaisyhteiskunta ja hyvinvointivaltio. Puheenvuoro tamperelaisessa Rotary-klubissa.
 • 24.10.2020 Miten sote-järjestö menestyy taloudellisissa haasteissa tulevaisuudessa? Ensi- ja turvakotien liitto /Uudet tuulet –tilaisuus.
 • 25.10.2020 Juhlapuhe. Kotokartanosäätiön 50-vuotisjuhla. Riihimäki. SIIRTYY KORONATILANTEEN VUOKSI.
 • 26.10.2020 Sote-lainsäädännön nykyvaihe. Socialan yhtiökokous.
 •  4.11.2020 Järjestöjen rooli hyvinvointialueiden kehittämisessä. Kumppanuusverkosto / Päijät-Hämeen yhdistysyhteistyön tiekartan webinaari.
 • 7.11.2020 Järjestöjen asema yhteiskunnassa? Vapi ry. Turku (verkkoluento).
 • 24.11.2020 klo 9-12 Paneelin johdattelu webinaarissa Ihmisen näköiset tulevaisuuden sote-palvelut – ovatko kaikki mukana? Sininauhaliitto, Diak ja Sokra.
 • Vuosi 2020 asiantuntijatehtäviä Hyvänolon Elämänpuu OY:ssä.

2021

 • 28.-29.1. 2021 PSPY:n johdon sparrausta
 • 30.1.2021 Järjestöjen rooli sote-uudistuksessa, Muistiliitto. Yhdistysjohdon päivä.
 • 28.1.-4.2. 2021 Kuntapäättäjäryhmien valmennusta (Alueet: OYS, TAYS, KYS, HUS, TYKS).
 • Kevät 2021 Järjestöt sotessa. Sosiaali- ja terveyspalvelujen ja kuntoutuksen toimintaympäristö. Tampereen yliopisto.
 • 1.2.2021 Mitä tarkoitamme kestävyydellä hyvinvointijärjestelmien kontekstissa? Tampereen yliopiston Tulevaisuuden kestävät hyvinvointijärjestelmät -hankkeen pyöreän pöydän keskustelussa.
 • 15.2.20121 Luento Buustin johdolle.
 • 1.3.2021 Järjestöjen rooli ja mahdollisuudet sotessa. Luento Ehyt ry:n laajennetulle johtoryhmälle.
 • 16.3.2021 Palveluohjaus osana systeemistä muutosta, THL:n digikehittämisen teemapäivä.
 • 24.3. Järjestöjen toimintaedellytykset. Kansalaisareena.
 • 13.4. Luento strategiaryhmän kokouksessa. Omaishoitajaliitto.
 • Huhtikuussa useita järjestöjohdon sparrauksia.
 • Touko-lokakuussa Terhi Auvisen kanssa stm:n selvityshenkilönä.
 • 29.9. Millaiset palvelupolut tukevat asiakkaita pääsemään omiin tavoitteisiinsa? Asiakas keskiössä – monialaisen yhteistyön vahvistaminen -seminaari.
 • 1.11. Palveluohjaus, palveluohjaava järjestelmä ja marginaalien marginaalit. Sote-uudistus ja sosiaalityö: Miten asiakkaan tuen tarpeet tunnistetaan? Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.
 • 4.11. Kansalaisjärjestöt hyvinvoinnin rakentajina tulevaisuuden sotessa. Juhlaesitelmä Pirkanmaan syöpäyhdistyksen 70-vuotiswebinaarissa.
 • 29.11. Kansalaisyhteiskunnan rahoitus. A-klinikkasäätiön valtuuskunta.
 • 14.12. Asiakkuuksien segmentointi terveys- ja sosiaalipalveluissa, keskustelussa
  Sari Mäkinen, ylilääkäri, PSHP ja Jorma Niemelä, dosentti, Doktriini. Terveys ja talous -päivät 14. – 15.12.2021.Tampere, Tampere-talo
 • 28.3. Järjestöt sote-toimijoina. Sosiaali- ja terveyspalvelujen ja kuntoutuksen toimintaympäristö -luentosarja Tampereen yliopistossa.

Doktriinin mentorointi-, koulutus-, konsultointi-, konseptointi- ja tutkimuspalveluita ovat käyttäneet ministeriöt, maakunnat, kunnat, järjestöt, tutkimuslaitos ja korkeakoulut.

Kansalaisjärjestöjen koulutukset perustuvat seuraavaan kokonaismissioon: